23. Siječanj 2013.

Zalba protiv Apelacione presude

Postovani, da li  je moguce podneti zalbu, i kome?, na presudu Apelacionog Suda, (gde Apelacioni Sud odbija zalbu kao neosnovanu), ako na kraju presude (teksta) ne stoji da je moguce bilo kome podneti zalbu protiv tog resenja??
Hvala…

RSS feed odgovora

Tvoj Odgovor